išdarbininkas


išdarbininkas
išdarbininkas,(neol.) smob. darbininkas: Prasideda kova su tikraisiais išdarbininkais, ant galo nieko neturinčiais, kaip tiktai savo darbinę spėką A1884,303. Viduramžinėje draugijoje išdarbis pirmučiausiai tildė reikalus išdarbininko ir jo giminės A1884,298.

Dictionary of the Lithuanian Language.